Konserwacja

W zasadzie System Rejestracji Zakłóceń SRZ-AMP nie wymaga bieżącego nadzoru. Może pracować przez wiele lat bez żadnej ingerencji użytkownika (sam może usuwać niektóre awarie swoich komponentów). Jednak dobrą praktyką jest doglądanie urządzeń i szybkie reagowanie nawet na drobne niesprawności, dzięki czemu można uniknąć większych szkód w przyszłości.

UWAGA: Można zawrzeć z firmą TRONIA umowę na wykonywanie okresowych przeglądów i regulacji. Kontakt z producentem pozwoli nie tylko na utrzymanie urządzeń w gotowości, ale również umożliwi aktualizację oprogramowania

Czynności wykonywane codziennie

  • Sprawdzić, czy na planszy CZUWANIE pojawiły się komunikaty, które mogą świadczyć o niesprawności Systemu i ewentualnie zlokalizować i usunąć usterkę (np. problemy z zasilaniem).
  • Sprawdzić dokładność czasu wskazywanego przez koncentrator (szczególnie w przypadku, kiedy czas nie jest korygowany automatycznie).
  • Sprawdzić ilość rejestracji w katalogu bieżącym. Jeśli jest ich więcej niż 300 - 400, przepisać istotne do archiwum na innej partycji, a nieistotne skasować.

Czynności wykonywane raz na miesiąc

  • Sprawdzić (funkcja OSCYLOSKOP), czy sygnały docierają do rejestratorów.
  • Wymusić wykonanie rejestracji w każdym bloku rejestrującym, obejrzeć wykresy rejestracji, a jeśli dołączona jest drukarka - wykonać wydruk fragmentu rejestracji.

Czynności wykonywane raz na pół roku

  • Sprawdzić dokładność pomiaru sygnałów analogowych. W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności (ponad 2% zakresu pomiarowego), wezwać serwis producenta.
  • Skopiować do archiwum plik REJESTR.LOG. Jeśli wielkość pliku przekracza ok. 50 kB, wyjść z programu, usunąć plik, po czym ponownie uruchomić program.
  • Oczyścić komponenty systemu z kurzu (szczególnie wnętrze obudowy i filtr powietrza koncentratora oraz wentylator zasilacza) (czynności te wykonywać po odłączeniu zasilania systemu).

Czynności wykonywane raz na rok

  • Sprawdzić napięcia wytwarzane przez zasilacze zgodnie z instrukcją. Pracujące bez przerwy zasilacze impulsowe powinne być co kilka lat regenerowane.

TRONIA Sp. z o.o.
02-266 Warszawa
ul. Sycowska 11

tel./faks:(+48) 22 846 41 97
kom.: (+48) 781 991 168
e-mail: tronia@poczta.onet.pl

Google Analytics