FAQ

Czy można zmienić rodzaj sygnału analogowego?
Tak, przy czym w jednych przypadkach może się to wiązać jedynie ze zmianą w konfiguracji rejestratora (np. przejście z sygnału 0-20mA na sygnał 4-20mA, lub zamiana sygnału 5A na 1A), a w innych z wymianą modułu wejść analogowych (np. przejście z sygnału napięciowego na prądowy).


Czy można rozbudować system, który pracuje od kilku lat?
Tak. Wymaga to dodania odpowiedniej liczby kaset, modyfikacji okablowania i oprogramowania. Przy odpowiednim przygotowaniu, cała operacja może zostać wykonana w ciągu jednego dnia roboczego.


Czy rejestracje z systemu SRZ-AMP można zestawiać z rejestracjami uzyskanymi w innych urządzeniach rejestrujących?
Tak. Wspólną "płaszczyzną porozumienia" jest standard COMTRADE. Jeśli obie rejestracje zostaną zapisane w tym standardzie, można je przetwarzać w programie Analiza, wyświetlając np. na wspólnym wykresie.


Czy maksymalna częstotliwość próbkowania zależy od ilości rejestrowanych sygnałów?
Nie. Częstotliwość próbkowania 3200 Hz można uzyskać zarówno przy jednym sygnale wejściowym, jak i przy 128 sygnałach analogowych i 256 sygnałach dwustanowych.


Czy mogę w tym samym systemie rejestrować sygnały z różnymi częstotliwościami próbkowania?
Tak. Każdy blok rejestrujący jest konfigurowany indywidualnie i może mieć inną częstotliwość próbkowania oraz inne czasy przed i po zakłóceniu niż pozostałe bloki.


Czy do bieżącej pracy systemu konieczne jest instalowanie monitora i klawiatury?
Nie. Zamiast pełnego, zewnętrznego komputera, można zainstalować kompaktowy koncentrator CPC, który zajmuje połowę kasety zasilania. Można się z nim kontaktować przy pomocy laptopa, sieci zakładowej lub modemów i linii telefonicznych.

TRONIA Sp. z o.o.
02-266 Warszawa
ul. Sycowska 11

tel./faks:(+48) 22 846 41 97
kom.: (+48) 781 991 168
e-mail: tronia@poczta.onet.pl

Google Analytics