Logo
Logo

Licznik
W ciągu ostatnich 7 dni stronę odwiedziło:
000235
osób.FAQ

 • Czy można zmienić rodzaj sygnału analogowego?
  Tak, przy czym w jednych przypadkach może się to wiązać jedynie ze zmianą w konfiguracji rejestratora (np. przejście z sygnału 0-20mA na sygnał 4-20mA, lub zamiana sygnału 5A na 1A), a w innych z wymianą modułu wejść analogowych (np. przejście z sygnału napięciowego na prądowy).
 • Czy można rozbudować system, który pracuje od kilku lat?
  Tak. Wymaga to dodania odpowiedniej liczby kaset, modyfikacji okablowania i oprogramowania. Przy odpowiednim przygotowaniu, cała operacja może zostać wykonana w ciągu jednego dnia roboczego.
 • Czy rejestracje z systemu SRZ-AMP można zestawiać z rejestracjami uzyskanymi w innych urządzeniach rejestrujących?
  Tak. Wspólną "płaszczyzną porozumienia" jest standard COMTRADE. Jeśli obie rejestracje zostaną zapisane w tym standardzie, można je przetwarzać w programie Analiza, wyświetlając np. na wspólnym wykresie.
 • Czy maksymalna częstotliwość próbkowania zależy od ilości rejestrowanych sygnałów?
  Nie. Częstotliwość próbkowania 3200 Hz można uzyskać zarówno przy jednym sygnale wejściowym, jak i przy 128 sygnałach analogowych i 256 sygnałach dwustanowych.
 • Czy mogę w tym samym systemie rejestrować sygnały z różnymi częstotliwościami próbkowania?
  Tak. Każdy blok rejestrujący jest konfigurowany indywidualnie i może mieć inną częstotliwość próbkowania oraz inne czasy przed i po zakłóceniu niż pozostałe bloki.
 • Czy do bieżącej pracy systemu konieczne jest instalowanie monitora i klawiatury?
  Nie. Zamiast pełnego, zewnętrznego komputera, można zainstalować kompaktowy koncentrator CPC, który zajmuje połowę kasety zasilania. Można się z nim kontaktować przy pomocy laptopa, sieci zakładowej lub modemów i linii telefonicznych.
Copyrights Tronia 2013