Logo
Logo

Licznik
W ciągu ostatnich 7 dni stronę odwiedziło:
000234
osób.Rejestrator SRZ-AMP

Kiedy parametry doprowadzonych do niego sygnałów mieszczą się w założonych granicach, pracuje w trybie oczekiwania. W trybie tym kontroluje sygnały, synchronizuje czas systemowy, kontroluje poprawność działania wszystkich komponentów systemu, umożliwia użytkownikowi m.in. podgląd sygnałów oraz przegląd wykonanych wcześniej rejestracji.
Jeśli przynajmniej jeden sygnał spełni określone w konfiguracji kryteria, zostanie wykonana rejestracja, obejmująca wartości chwilowe wszystkich dołączonych sygnałów z pewnego czasu sprzed zakłócenia jak i z określonego czasu po nim. Rejestracja jest zapisywana w postaci pliku, który można następnie przetwarzać czy to bezpośrednio w rejestratorze, czy też na innym komputerze.
Zależnie od potrzeb, można komunikować się z rejestratorem przy pomocy dołączonego monitora i klawiatury, łączy szeregowych (RS232C, RS422, światłowód), modemów i linii telefonicznych, czy sieci Ethernet.

Oferujemy zarówno wersję przenośną (kaseta 19" 3U z koncentratorem i rejestratorem dla 8 sygnałów analogowych i 8 sygnałów dwustanowych), jak stacjonarną (odpowiednia liczba kaset zamontowana w szafie, tablicy synoptycznej itp. dla maksymalnie 128 sygnałów analogowych i 256 sygnałów dwustanowych).

System SRZ-AMP ma konstrukcję modułową. Na etapie projektowania systemu, a w pewnym zakresie również później, można dobierać poszczególne moduły, dostosowując funkcjonalność urządzeń do bieżących potrzeb. Możliwa jest również późniejsza rozbudowa systemu.
Oprogramowanie systemu umożliwia użytkownikowi konfigurację wielu funkcji, a po wykonaniu rejestracji - przetwarzanie uzyskanych danych przy pomocy wielu narzędzi.

Program ANALIZA

Pobierz opis programu.

Bardzo rozbudowany program do przetwarzania rejestracji. Umożliwia analizę zarówno plików zapisanych przez rejestratory SRZ-AMP, jak i inne rejestratory, pod warunkiem, że pliki są zapisane w standardzie COMTRADE.Wybrane funkcje:
  • Wykresy i wydruki z wieloma opcjami konfigurującymi, znacznikami wartości chwilowych, znacznikami pomiaru czasu itp.
  • Statystyki zmian sygnałów dwustanowych z jednej lub z wielu rejestracji
  • Wektorowe wykresy fazowe
  • Wykresy trajektorii (wykres jednego sygnału w funkcji drugiego i w funkcji czasu)
  • Konwersja do i ze standardu COMTRADE
  • Konwersja do arkusza Excel
  • Zestawienia sygnałów z różnych rejestracji
  • Zestawienia sygnałów wyliczonych na podstawie sygnałów zarejestrowanych (np. moc czynna lub bierna, różnica faz, wartość średnia, szczytowa, składowe symetryczne i in.)
  • Lokalizacja miejsca zwarcia w liniach przesyłowych WN na podstawie rejestracji wiele innych.

Zobacz analizę rejestracji.

Program Asia

Program do nadzorowania pracy Systemu SRZ-AMP przy wykorzystaniu interfejsu szeregowego (np. RS232C).
Umożliwia zdalne wykonywanie pełnej diagnostyki systemu, odczyt i modyfikację konfiguracji rejestratorów, odbiór rejestracji, a nawet podgląd dołączonych sygnałów.
Może być wykorzystywany np. po podłączeniu laptopa do koncentratora wbudowanego w stacji bezobsługowej, kiedy do koncentratora nie są dołączone monitor i klawiatura lub do nadzorowania systemu zainstalowanego w rejonie niebezpiecznym, o ograniczonej możliwości dostępu.

Program ModemW

Program do odbierania rejestracji z rozproszonych systemów przy wykorzystaniu modemów i linii telefonicznych.
Pozwala kontrolować systemy w oddalonych stacjach bezobsługowych, co ma szczególne znaczenie np. w zimę, kiedy dojazd do takich stacji jest utrudniony. 
Copyrights Tronia 2013