Logo
Logo

Licznik
W ciągu ostatnich 7 dni stronę odwiedziło:
000233
osób.Rejestrator SRZ-AMP

Kiedy parametry doprowadzonych do niego sygnałów mieszczą się w założonych granicach, pracuje w trybie oczekiwania. W trybie tym kontroluje sygnały, synchronizuje czas systemowy, kontroluje poprawność działania wszystkich komponentów systemu, umożliwia użytkownikowi m.in. podgląd sygnałów oraz przegląd wykonanych wcześniej rejestracji.
Jeśli przynajmniej jeden sygnał spełni określone w konfiguracji kryteria, zostanie wykonana rejestracja, obejmująca wartości chwilowe wszystkich dołączonych sygnałów z pewnego czasu sprzed zakłócenia jak i z określonego czasu po nim. Rejestracja jest zapisywana w postaci pliku, który można następnie przetwarzać czy to bezpośrednio w rejestratorze, czy też na innym komputerze.
Zależnie od potrzeb, można komunikować się z rejestratorem przy pomocy dołączonego monitora i klawiatury, łączy szeregowych (RS232C, RS422, światłowód), modemów i linii telefonicznych, czy sieci Ethernet.

Oferujemy zarówno wersję przenośną (kaseta 19" 3U z koncentratorem i rejestratorem dla 8 sygnałów analogowych i 8 sygnałów dwustanowych), jak stacjonarną (odpowiednia liczba kaset zamontowana w szafie, tablicy synoptycznej itp. dla maksymalnie 128 sygnałów analogowych i 256 sygnałów dwustanowych).

System SRZ-AMP ma konstrukcję modułową. Na etapie projektowania systemu, a w pewnym zakresie również później, można dobierać poszczególne moduły, dostosowując funkcjonalność urządzeń do bieżących potrzeb. Możliwa jest również późniejsza rozbudowa systemu.
Oprogramowanie systemu umożliwia użytkownikowi konfigurację wielu funkcji, a po wykonaniu rejestracji - przetwarzanie uzyskanych danych przy pomocy wielu narzędzi.
Copyrights Tronia 2013