Realizacje

Huta Miedzi Głogów

Sieć sześciu systemów rejestracji zakłóceń SZARM jest synchronizowana przy użyciu światłowodów i konwerterów TTL/OPTO, dzięki czemu działa jak jeden, obejmujący znaczny obszar, rejestrator. Wszystkie rejestracje (21 plików) są przesyłane do Komputera Centralnego, gdzie są automatycznie analizowane przy użyciu aplikacji analityczno – diagnostyczno – raportowej. Efektem przetwarzania jest raport, który w zwięzły sposób informuje użytkownika o przyczynie wykonania rejestracji. Tylko w przypadku wybranych rodzajów zdarzeń pliki rejestracji są przekazywane wraz z raportami do serwera sieci zakładowej.
Oczywiście użytkownik ma dostęp do wszystkich rejestracji i programów narzędziowych, dzięki czemu może sam przeanalizować każde zarejestrowane zdarzenie.
W efekcie uzyskano kontrolę nad znacznym obszarem firmy przy istotnym skróceniu czasu potrzebnego na selekcję i analizę wykonywanych rejestracji, co umożliwia również szybsze lokalizowanie miejsca, w którym powstają zakłócenia, a zatem redukuje czas przestoju urządzeń podczas usuwania skutków awarii.
Dzięki dużej częstotliwości próbkowania: 100 kS/s można rejestrować impulsy zakłóceń o czasie trwania już od 20 mikrosekund.

Elektrownia Bełchatów

Nasze rejestratory kontrolują pracę 12 generatorów i monitorują sygnały dla DIRE.
W każdej nastawni został zainstalowany Systemy Rejestracji Zakłóceń SRZ-AMP, złożony z 4 bloków rejestrujących (32 sygnały analogowe i 64 sygnały dwustanowe). Koncentratory systemów zapisują rejestracje na własnych dyskach, jak również przesyłają je do serwera sieci zakładowej. W przypadku awarii, zarejestrowane przebiegi są dostępne więc nie tylko dla operatora nastawni, ale również z dowolnej końcówki sieci w elektrowni.
Oprócz sygnałów generatora, rejestratory kontrolują również prądy i napięcia z innych rozdzielni, dzięki czemu uzyskuje się szersze spojrzenie na pracę obwodów energetycznych elektrowni podczas awarii.

Dzięki współpracy ze specjalistami elektrowni, wprowadziliśmy wiele ciekawych funkcji do naszego oprogramowania. Między innymi:

- Automatyczna zmiana częstotliwości próbkowania: pierwsze zakłócenie jest rejestrowane z dużą częstotliwością próbkowania, dzięki czemu jest dokładnie odwzorowane w rejestracji. Jeśli kolejne zakłócenia pojawią się przed przesłaniem rejestracji do koncentratora, zostaną zapisane z trzy razy mniejszą częstotliwością próbkowania. Powstają odpowiednio mniejsze pliki rejestracji, dzięki czemu szybciej trafią do koncentratora.

- Wyliczanie zmian kąta wirnika podczas awarii. Różnica faz napięcia generatora i napięcia podwzbudnicy (nazywana kątem mocy lub kątem wirnika) jest zależna od obciążenia. W przypadku niektórych awarii obserwowany jest gwałtowny wzrost kąta wirnika, nawet o (przyrostowo) 700 stopni, po czym następuje stabilizacja jego wartości. Zjawisko to nie było dotąd przewidywane w symulacjach i analizach teoretycznych i pokazaliśmy je jako pierwsi.

- Wykres trajektorii, czyli wykres jednego sygnału w funkcji drugiego i w funkcji czasu. Częściowo związany jest z poprzednią funkcją, gdyż pokazuje np. zmiany reaktancji obciążenia generatora w funkcji zmian rezystancji w trakcie awarii, w której obserwowane są gwałtowne zmiany kąta wirnika. Okazało się, że wykres napięcia w funkcji prądu jest bardzo wrażliwy na zakłócenia harmoniczne i zmiany różnicy faz, dzięki czemu może służyć do szybkiego wykrywania zakłóceń w rejestracjach.

- Wyliczanie przebiegów na podstawie rejestracji. W efekcie można uzyskać pliki zawierające przebiegi takich wielkości, jak moc czynna i bierna, rezystancja, reaktancja, impedancja, składowe symetryczne zgodna, przeciwna, zerowa, okres, wartość średnia, szczytowa, skuteczna, różnica faz i in.Pliki te można potem przetwarzać tak jak zwykłe rejestracje2.jpg

Tauron – Dystrybucja (Opole)

Różnej wielkości Systemy Rejestrujące SRZ-AMP (6, 11 i 14 modułów rejestrujących, czyli w sumie 248 sygnałów analogowych i 496 sygnałów dwustanowych) są rozmieszczone w GPZ-ach w różnych miejscowościach. Rejestracje są przesyłane do biura w Opolu, a następnie przetwarzane przy pomocy programu Analiza.

Zakłady Azotowe ANWIL

Odległości między rozdzielniami, w których są zainstalowane Systemy SRZ-AMP, są rzędu kilku kilometrów. Praca systemów jest nadzorowana z jednego miejsca przy wykorzystaniu linii komunikacji szeregowej i programu ASIA, który umożliwia zarówno odbiór rejestracji, jak i pełną diagnostykę systemów, włącznie z modyfikacją konfiguracji, czy podglądem dołączonych sygnałów. Czas poszczególnych systemów jest synchronizowany przy pomocy indywidualnych odbiorników GPS.

TRONIA Sp. z o.o.
02-266 Warszawa
ul. Sycowska 11

tel./faks:(+48) 22 846 41 97
kom.: (+48) 781 991 168
e-mail: tronia@poczta.onet.pl

Google Analytics