Kontakt

TRONIA Sp. z o.o.
02-266 Warszawa
ul. Sycowska 11

tel./faks:(+48) 22 846 41 97
kom.: (+48) 781 991 168
e-mail: tronia@poczta.onet.pl

NIP: PL5222796479
REGON: 140385514
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS: 0000247775
Kapitał zakładowy: 50000 zł, wszystkie udziały zostały opłacone
PKO Bank Polski S.A. 15 1440 1299 0000 0000 0448 8865
Produkcja Systemów Rejestrujących dla energetyki (PKD 2651Z)

Jak dojechać

TRONIA Sp. z o.o.
02-266 Warszawa
ul. Sycowska 11

tel./faks:(+48) 22 846 41 97
kom.: (+48) 781 991 168
e-mail: tronia@poczta.onet.pl

Google Analytics