Mercedes robi samochody
Szwajcarzy zegarki
Bełchatów prąd
a
Tronia rejestratory zakłóceń

 • Rejestratory zakłóceń SRZ-AMP
 • Rejestratory zakłóceń SZARM
 • Konwertery światłowodowe TTL-OPTO

O nas

Monitorujemy sygnały elektryczne, związane z danym obiektem. Na tej podstawie można przewidzieć zbliżającą się awarię, a jeśli do niej dojdzie – wskazać źródło zakłóceń. Pozwala to zapobiec nieplanowanemu wyłączeniu danej instalacji lub pogorszeniu jakości produktów. Innym naszym produktem są konwertery światłowodowe, które umożliwiają przesyłanie światłowodami pojedynczych impulsów synchronizujących, lub przebiegów prostokątnych o zmiennej częstotliwości. Dodatkowo, oferujemy usługowe tłumaczenie tekstów technicznych (np. patentów) z angielskiego lub niemieckiego oraz pisanie programów w Delphi.

Rejestratory zakłóceń elektrycznych

Rozwiązywane problemy

 • Monitorowanie sygnałów elektrycznych i ostrzeganie przed awarią transformatorów, silników, serwerowni, pieców elektrycznych itp.

 • Analizowanie i dokumentowanie zakłóceń i awarii

 • Kontrolowanie rozruchu urządzeń, obciążenia faz, lokalizowanie zakłóceń, itp.

 • Analiza jakości energii: FFT, składowe symetryczne, moce bierne i czynne, przesunięcia fazowe, szybkość zmian sygnału, stabilność częstotliwości i wiele innych

 • Jednoczesne rejestrowanie sygnałów w systemach oddalonych nawet o kilka kilometrów

 • Możliwość opracowania programu analizującego wykonywane rejestracje i generującego zbiorcze raporty.

Wybrane parametry

 • Rejestrowane sygnały: napięcie, natężenie prądu, 4-20mA z czujników, sygnały dwustanowe ze styczników i wyłączników

 • Tory pomiarowe przenoszą zarówno sygnały AC jak i DC

 • Napięcie przebicia izolacji między źródłem sygnału a rejestratorem: przynajmniej 3kVDC

 • Rozdzielczość: 16 bitów

 • Rejestrowane przetężenie: 30xIn, przepięcie: 2xUn

 • Typ czujnika: rezystancyjny

 • Częstotliwość próbkowania: 0.1 – 100 000 próbek na sekundę ( analiza harmonicznych do 1000.)

 • Liczba wejść: maks. 16 modułów po 8 wejść analogowych i 16 dwustanowych w każdym

 • Liczba wyjść: 8 wyjść dwustanowych (opcja) na moduł (zamiast 8 wejść dwustanowych)

 • Pamięć rejestracji: 32 MB na moduł

 • Interfejs z koncentratorem: RS232, Ethernet (odbieranie rejestracji)

 • Synchronizacja czasu: GPS lub inne źródło czasu

 • Systemy rozproszone: jednoczesne wyzwalanie rejestracji we wszystkich rejestratorach

 • Odbieranie rejestracji z koncentratora: pendrive, RS232, DVD, Ethernet

 • Hasła dostępu, zdalne zarządzanie, praca bezobsługowa

 • Wersje przenośne i stacjonarne (szafowe)

Konwertery światłowodowe

Rozwiązywane problemy

 • Przesyłanie pojedynczych impulsów, dowolnych paczek impulsów, lub przebiegów prostokątnych TTL o zmiennej częstotliwości (np. z czujników)

 • Wydłużenie zasięgu interfejsu RS232C z kilkunastu metrów do kilkudziesięciu km

 • Przesyłanie informacji w środowisku o silnych zakłóceniach elektromagnetycznych

 • Rozsyłanie komunikatów GPS (np. informacji o czasie) do oddalonych urządzeń

 • Przesyłanie sygnałów akustycznych (po zamianie na postać cyfrową)

 • Synchronizowanie urządzeń lub procesów krótkimi, pojedynczymi impulsami

 • Zdalne sterowanie urządzeń impulsami TTL lub poleceniami przesyłanymi łączem RS232C

Wybrane parametry

 • Typ światłowodów: SM, 9/125um, 1310nm, złącza SC

 • Emisja światła laserowego uzyskiwana jest niskim stanem wejścia TTL

 • Odebrany impuls laserowy ustala niski stan na wyjściu TTL

 • Wyjście TTL typu totem pole lub open collector (do 30V, 40mA)

 • Długość impulsu w zakresie 500ns … 15ms

 • Wnoszone opóźnienie: <400ns dla zbocza ujemnego, <100ns dla zbocza dodatniego

 • Praca full duplex (oddzielne tory nadawania i odbierania)

 • Szybkość transmisji RS232C: 100bps … 300kbps

 • Zasilanie: 7 … 35 VDC, pobór mocy: 0.3W

 • Obudowa z polistyrenu, z uchwytem do mocowania na listwie montażowej TS35

 • Sygnalizacja nadawania / odbierania impulsu świeceniem LED przez 0.5s

 • Proste wyzwolenie impulsu przez zwarcie wejścia TTL do masy

Close Menu