Wśród wielu zrealizowanych projektów, wyróżniają się skalą i funkcjonalnością szczególnie dwa:

  1. Sieć rejestratorów SRZ-AMP w Elektrowni Bełchatów
  2. Sieć rejestratorów SZARM w Hucie Miedzi „Głogów”

1. Sieć rejestratorów SRZ-AMP w Elektrowni Bełchatów

Sieć obejmuje 16 systemów rejestracji zakłóceń, zawierających od 1 do 8 rejestratorów typu SRZ-AMP (w sumie 93 rejestratory). Pobudzenie jednego z rejestratorów powoduje rozpoczęcie rejestrowania przez pozostałe rejestratory danego systemu. Dzięki temu system działa jak jeden, rozbudowany rejestrator, zapisujący jednocześnie próbki wielu sygnałów (od 8 do 64 analogów i od 16 do 128 dwustanów).  Koncentrator każdego systemu jest połączony Ethernetem z wydzielonym folderem w serwerze sieci firmowej. W ten sposób wszystkie rejestracje są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia analizę zależności czasowych, propagacji zakłóceń, czy lokalizację źródła zakłóceń. Ethernet służy również do synchronizacji czasowej koncentratorów przez serwer czasu.

Maksymalna częstotliwość próbkowania 3200 próbek na sekundę.

Wykres czasowy zarejestrowanych sygnałów

2. Sieć rejestratorów SZARM w Hucie Miedzi „Głogów”

Sieć obejmuje 6 systemów rejestracji zakłóceń, zawierających od 2 do 7 rejestratorów typu SZARM (razem 21 rejestratorów). Pobudzenie jednego z rejestratorów powoduje rozpoczęcie rejestrowania przez pozostałe rejestratory w całej sieci (jest to uzyskiwane przez propagację impulsu wyzwalającego przez światłowody łączące wszystkie systemy). Dzięki temu sieć działa jak jeden, rozbudowany rejestrator, zapisujący jednocześnie próbki wielu sygnałów (138 sygnałów analogowych i 87 dwustanowych). Koncentrator każdego systemu jest połączony Ethernetem z Koncentratorem Centralnym. W ten sposób wszystkie rejestracje są zapisywane w tym samym folderze, co ułatwia ich przetwarzanie. Działający w Komputerze Centralnym program analizuje dostarczone rejestracje zgodnie z ustalonymi algorytmami, tworząc znormalizowane raporty dla użytkownika. W szczególnych przypadkach, raporty wraz z zestawem 21 rejestracji są przesyłane do serwera sieci firmowej. Dzięki temu użytkownik nie jest zmuszony do przeglądania wielu rejestracji, żeby wyłowić te najważniejsze, gdyż wstępną selekcję wykonuje program Komputera Centralnego.
Maksymalna częstotliwość próbkowania 100 000 próbek na sekundę

Wykres sygnałów wyliczonych na podstawie zarejestrowanych danych.

Program Analiza
W obu systemach wygodnym narzędziem użytkownika jest rozbudowany program Analiza do przetwarzania rejestracji umożliwiający ilustrowanie zakłóceń (zawartość harmonicznych), dynamiki (pochodna, prezentacja rejestracji w postaci filmu), zależności czasowych (pomiary na ekranie, wykres zmian okresu, wykres różnicy faz) czy parametrów sygnałów (moce czynne i bierne, impedancje, składowe symetryczne) i wiele innych.