Rejestrator Zakłóceń Elektrycznych stale monitoruje dołączone sygnały, ale wykonuje rejestracje tylko w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń.
Głównym zadaniem rejestratora jest kontrolowanie poprawności i stabilności dołączonych sygnałów.
Przykład mobilnego wykonania rejestratora jest pokazany na zdjęciu obok.

W tym przypadku, oprócz modułów rejestratora, w kasecie (19”, 3U) są zasilacz i koncentrator.

W bardziej rozbudowanych konstrukcjach, kasety z rejestratorami, wraz z kasetą zasilania i koncentratorem w postaci komputera przemysłowego, są montowane w szafie standardu 19”.

Dogodną cechą naszych rejestratorów jest możliwość obserwowania dołączonych sygnałów przy użyciu funkcji Podgląd. Dzięki temu użytkownik może m.in. kontrolować obecność / kształt sygnału bez uruchamiania rejestracji.

Rejestratory można łączyć w Grupy Wspólnego Startu: kiedy jeden rejestrator rozpoczyna zapis, wyzwala pozostałe rejestratory z danej Grupy.

Rozwiązywane problemy:

 • Dokumentowanie przebiegu awarii i wspomaganie lokalizacji uszkodzeń;
 • Wskazywanie obciążenia i kolejności faz, zapadów i zaników napięcia, przesunięć fazowych, stanu izolacji, zużycia styków, rezonansów, zakłóceń w pracy urządzeń (silników, transformatorów itp.)
 • Monitorowanie stanu linii przesyłowych, obwodów elektrycznych, urządzeń technologicznych 
 • Monitorowanie wartości i stabilności parametrów elektrycznych i jakości energii
 • Rejestrowanie rozruchu urządzeń, przełączeń, zakłóceń ciągłych i ulotnych

Na podstawie rejestracji można m.in.:

 • Wykonywać wykresy czasowe jednego lub wielu sygnałów analogowych lub dwustanowych i prezentować je w sposób statyczny (obraz) lub dynamiczny (film)
 • Zestawiać na jednym wykresie przebiegi czasowe uzyskane z różnych rejestratorów lub w różnym czasie
 • Wykonywać wykresy wielkości wyliczanych: pochodnej (szybkość zmian sygnału), mocy biernych i czynnych, przesunięć fazowych, stabilności częstotliwości, składowych symetrycznych itp.

Firma TRONIA opracowała dwa typy rejestratorów: SRZ-AMP i SZARM. Parametry wspólne:

 • Rejestrowane sygnały; napięcie, natężenie, sygnały typu 4-20mA, sygnały dwustanowe
 • Izolacja między źródłem sygnału a rejestratorem: ≥ 3 kV DC
 • Rodzaj czujnika: rezystancyjny
 • Rejestrowane przetężenie: 20xIn, przepięcie: 1.5xUn
 • Liczba wejść w jednym rejestratorze: 8 wejść analogowych i 16 dwustanowych 
 • Ilość rejestratorów w kasecie 19” 3U: 2
 • Synchronizacja czasu: GPS
 • Hasła dostępu, zdalne zarządzanie, auto-diagnostyka, praca bezobsługowa

Wybrane parametry rejestratora SRZ-AMP:

 • Rozdzielczość pomiaru sygnałów analogowych: 12 bitów
 • Maksymalna częstotliwość próbkowania: 3200 próbek na sekundę
 • Maksymalna wyliczana harmoniczna: 32
 • Liczba wyjść przekaźnikowych: 3 na system
 • Pamięć rejestracji: 1 MB na rejestrator

Wybrane parametry rejestratora SZARM:

 • Tory pomiarowe przenoszą zarówno sygnały AC jak i DC
 • Rozdzielczość pomiaru sygnałów analogowych: 16 bitów
 • Maksymalna częstotliwość próbkowania: 100 000 próbek na sekundę
 • Maksymalna wyliczana harmoniczna: 1000
 • Liczba wyjść przekaźnikowych: 8 na rejestrator (opcja) i 3 na system
 • Pamięć rejestracji: 32 MB na rejestrator
 • Odbieranie rejestracji lokalnym łączem Ethernet